• Silke Nuyens

Nieuw initiatief wil hippische dienstverleners samenbrengen

Op 14 juli en 11 augustus worden in Kasterlee en Galmaarden twee netwerkevents georganiseerd voor hippische dienstverleners. Tijdens die twee dagen worden voor een één keer niet de paardeneigenaars en ruiters centraal gezet, maar wel de mensen die zich beroepsmatig inzetten om hen en hun paarden te ondersteunen. Zij kunnen er diverse interactieve demonstraties bijwonen over nieuwe trends in hippische dienstverlening, ervaringen uitwisselen met collega’s en raad inwinnen over diverse factoren van het ondernemerschap. “Met deze twee events wil ik een uniek platform creëren voor dienstverleners om hun kennis te delen, te netwerken en samenwerkingen op te zetten” zegt organisator Silke Nuyens van Horse & Health.


Paarden en hun eigenaars helpen

De meeste paardeneigenaars willen het beste voor hun paard. Maar is niet altijd even vanzelfsprekend. Paardenhouders worden immers regelmatig met problemen geconfronteerd: van die ene vliegende galopwissel die niet wil lukken tot een hele resem aan – soms bekende, soms minder bekende – gedrags- en gezondheidsproblemen.


De afgelopen jaren groeide het aantal mensen dat zich inzet om paardeneigenaren en hun paarden te helpen. Dierenartsen – een jarenlange vaste waarde – hoefsmeden, bekappers, instructeurs, sportmasseurs, osteopaten, coaches, zadelpassers, … Een divers assortiment aan professionals zet zich op dagelijkse basis met passie in voor paarden en hun eigenaars.

Anneke Hollanders en Claudia Wolters bouwden samen een jarenlange samenwerking op.

Samen sta je sterker

Er worden uiteraard reeds tal van hippische events georganiseerd. Maar deze richten zich steeds op ruiters en paardeneigenaars. Bijkomend zijn hippische ondernemers tijdens deze events meestal druk bezig met het promoten van hun eigen diensten of producten. Daardoor blijft er weinig ruimte over om onderling kennis te delen of te netwerken. En hoewel er steeds vaker kleine samenwerkingsverbanden ontstaan tussen dienstverleners met verschillende expertises, blijft de hippische sector voor een groot deel versnipperd en lijken sommige bruggen onoverbrugbaar.


Toch kan netwerken, kennis delen en het opzetten van samenwerkingen een groot voordeel opleveren voor de ondernemers zelf, de sector en de paarden en ruiters die ze willen helpen. Zo ziet en weet een multidisciplinair team doorgaans meer dan een enkele persoon en kunnen teams gerichter naar elkaar doorverwijzen.


Hippische dienstverleners ondersteunen

Een platform creëren waar dienstverleners met elkaar in gesprek kunnen gaan, is dan ook het centrale doel van de netwerkevents die georganiseerd worden. “Bij Horse & Health delen alle leden de visie dat je samen meer kan bereiken dan alleen. Bovendien hechten we ook allemaal belang aan een gedegen opleiding en verzekering. Daarom geloof ik ook dat het mogelijk is de hippische sector te verenigen. Ik zie nu al dat het mogelijk is, zij het op kleinere schaal” aldus Silke.


Tot nu toe organiseerde Horse & Health kleinere, lokale netwerkmomenten. Daar wil het met de Demodagen verandering in brengen

Tot nu toe organiseerde Horse & Health kleinere, lokale netwerkmomenten. Deze zomer wilt het project het concept van die netwerkmomenten naar een hoger niveau tillen. “Eigenlijk gaat het om een soort beurs, met als grote verschil dat het doelpubliek niet de paardeneigenaar is, maar de hippische ondernemer.” aldus Silke. Tijdens de interactieve demonstraties die tijdens de events georganiseerd worden komen verschillende nieuwe ontwikkelingen in de hippische dienstverlening aan bod. Zo zal getoond worden wat een teugeldrukmeter kan betekenen voor paarden en ruiters, is er een thermograaf aanwezig, worden verschillende therapeutische behandelvormen naast elkaar geplaatst en zal in première de nieuwe beroepsvereniging voor coaches en therapeuten voorgesteld worden.Interessante standhouders

Naast de mogelijkheid om deze demonstraties bij te wonen en te netwerken met andere hippische dienstverleners, werden ook enkele standhouders geselecteerd die hun diensten richten op hippische dienstverleners. Zo zullen bezoekers terecht kunnen bij agrarisch adviesbureau DLV met hun vragen rond vergunningen en ondernemen en bij communicatiebureau Communicatie Katrien met vragen rond marketing, PR en sociale media. Ook met vragen rond (ecologische) huisvesting voor paarden, de eigen loopbaan en verzekeringen zullen bezoekers terecht kunnen bij standhouders.


Programma


Horse & Health demodag 14 juli 2019

09u30 Biomechanisch Correct trainen door Anneke Hollanders & Claudia Wolters.

10u35 Een menpaard opleren, een koud kunstje? Door Sheena Dua.

11u20 Van beslagen naar onbeslagen? Door Sanne Ledure & Wesley Decandt.

12u25 Introductie: Equine Hannah Somatics door Saskia Martin.

14u00 Het belang van balanced horsemanship door Rif Dujardin & Isabel Bracke

15u05 De invloed van de hand van de ruiter. Demo teugeldrukmeter door Géraldine Vandevenne.

16u00 Oosterse en westerse geneeskunde verenigen? door Fanny Gielis

17u15 Casuspaard: Hoe kan een netwerk van dienstverleners een paard beter helpen?


Horse & Health demodag 11 augustus 2019

09u30 Het belang van een passend hoofdstel door Caitlyn Lobros & Isabelle Respilleux

10u15 Sportmassage, Osteopathie en Dry Needling: wat, hoe en wanneer? door Evy Peerens, Liesbeth Hanssens & Sarah Harms

12u15 TBA

14u00 De klassieke dressuur als basis voor de rijkunst door Thalya Willems

14u50 Nieuwe beroepsvereniging voor coaches en therapeuten door Henk van ’t Net

15u35 De nieuwe generatie ruiters anders opleiden door Julie Verstraete

16u20 TBA

17u15 Casuspaard: Hoe kan een netwerk van dienstverleners een paard beter helpen?


Meer informatie en inschrijven.


Over Horse & Health

In 2017 werd Horse & Health gelanceerd als een project om paardeneigenaars te helpen bij het vinden van gespecialiseerde dienstverleners. Ondertussen breidde het project zich uit van een website om verzekerde en opgeleide dierenartsen, hoefsmeden, gedragsspecialisten, osteopaten, … te promoten tot een netwerk van zo’n 50 hippische dienstverleners. Horse & Health brengt die dienstverleners niet enkel dichter bij hun klanten (via de website, sociale media, printmagazines,...), maar eveneens dichter bij elkaar. Elke dag zien we hoe onze leden groeien door met elkaar te netwerken en hun kennis te delen en ook klanten beseffen ondertussen dat hun favoriete trainer, tandarts, bekapper, hippotherapeut,… er niet meer alleen voor staat, maar kan terugvallen op een heel netwerk aan specialisten.


Contact

Horse & Health | Brasel 44, 2480 Dessel | www.horseandhealth.be

Silke Nuyens: organisator | +32 (0) 476 325 192 | silkenuyens@hotmail.com

66 weergaven